Τσίλαγα, Φλώρα. Δράσεις και αντιδράσεις μεροληψίας : η αποστολή της UNRRA στην Ελλάδα, 1945-1947

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Τσίλαγα, Φλώρα
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 17 Ιανουαρίου 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Προγράμματα οικονομικής βοήθειας
  1. United Nations. Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)
  1. W0046/05
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Βόγλης, Πολυμέρης (1964-) [Επιμελητής]. Η εποχή των ρήξεων