Κουσουρής, Δημήτρης. Η εκκαθάριση των εκκαθαριστών : το δικαστικό σώμα και η συνέχεια του κράτους 1944-1945

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κουσουρής, Δημήτρης (1974-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 16 Ιανουαρίου 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 02/1945
  1. Κρατικός μηχανισμός
  2. Δικαστικές διαστάσεις
  1. W0046/08
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Βόγλης, Πολυμέρης (1964-) [Επιμελητής]. Η εποχή των ρήξεων