Βαφέας, Νίκος. Η πολιτική κληρονομιά του ΕΔΕΣ : το Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος (1945-1950)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Βαφέας, Νίκος (1970-)
  2. Τζούκας, Βαγγέλης (1974-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 17 Φεβρουαρίου 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Κομματικές διαστάσεις
  1. Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος
  2. Ζέρβας, Ναπολέων (1891-1957)
  3. Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ)
  1. W0046/09
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Η εποχή των ρήξεων