Αλβανός, Ραϋμόνδος. Οι πολιτικές επιλογές των σλαβόφωνων της Δυτικής Μακεδονίας στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Αλβανός, Ραϋμόνδος (1971-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 16 Ιανουαρίου 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακεδονία, Δυτική
  1. Σλαβόφωνοι
  2. Σλαβομακεδόνες
  3. Εθνοτικές διαστάσεις
  1. W0046/10
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Η εποχή των ρήξεων