Φακιολάς, Ροσέτος Ε.

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
    1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)