Φακιολάς, Ροσέτος Ε.

 1. Πρόσωπο
 2. Έλληνας
 3. Πανεπιστημιακός
 4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων - Δημιουργοί βιωματικών έργων
 5. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 6. Εγκλεισμός σε φυλακές ή/και τόπους εξορίας
 7. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 8. Άνδρας
 9. Ελληνική
  1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
  1. Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικής, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 10. LinkedIn
  1. n 79017189‏ ⟶ Fakiolas, Rossetos‏
  1. 349325 ⟶ Φακιολάς, Ροσέτος Σ
  1. 0000 0000 2012 3877 ⟶ Fakiolas, Rossetos
  1. 3095407 (Personal) ⟶ Fakiolas, Rossetos
 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA