Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων

 1. Οργανισμός
 2. Κομοτηνή
 3. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων
  1. Αντωνίου, Γιώργος
  2. Αποστολίδου, Βενετία (1961-)
  3. Βουτυρά, Ευτυχία
  4. Δορδανάς, Στράτος Ν. (1968-)
  5. Καλύβας, Στάθης Ν. (1964-)
  6. Κυριάκης, Θωμάς
  7. Λαγάνη, Ειρήνη (1956-)
  8. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-)
  9. Πασχαλούδη, Ελένη
  10. Σκουλίδας, Ηλίας Γ (1967-)
  11. Τσέκου, Κατερίνα Θ.
  12. Μποντίλα, Μαρία
  13. Γιαννακάκης, Ήλιος (1931-)
  14. Καλογρηάς, Βάιος (1974-)
  15. Τσίβος, Κώστας (1963-)
  1. Η Ομάδα για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων είναι μία διεθνής, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία ιδρύθηκε ύστερα από πρωτοβουλία ορισμένων μελών του Δικτύου Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων. Βασικό κίνητρο για την ίδρυση αλλά και σκοπός της εταιρίας είναι η υποστήριξη και η περαιτέρω ανάπτυξη, κυρίως σε διεθνές επίπεδο, των δραστηριοτήτων του Δικτύου Mελέτης Εμφυλίων Πολέμων. Η έδρα της βρίσκεται στην Κομοτηνή. Διαχειριστές της εταιρίας είναι οι: Κατερίνα Τσέκου, Ελένη Πασχαλούδη και Βασίλης Δαλκαβούκης.

   Από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA