Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων

 1. Οργανισμός
 2. 2000
 3. Θεσσαλονίκη
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων
  1. Αντωνίου, Γιώργος
  2. Καλύβας, Στάθης Ν. (1964-)
  3. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-)
  4. Σκουλίδας, Ηλίας Γ (1967-)
  1. Civil Wars Study Group [Αγγλική]
  1. Το "Δίκτυο" είναι μία άτυπη ομάδα επιστημόνων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία των κοινωνικών επιστημών (ιστορία, πολιτική επιστήμη, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία) που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2000 με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας των μελετητών του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου είτε άλλων εμφυλίων και επομένως την προώθηση της έρευνας πάνω στο αντικείμενο αυτό. Από τον Ιούνιο του 2001 το ΔΜΕ ξεκίνησε τριετή συνεργασία με το Ε.Λ.Ι.Α. με σκοπό τη χρηματοδότηση και συνδιοργάνωση των δράσεών του. Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Δικτύου οργανώνεται και διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, παρότι το τελευταίο δεν διαθέτει σταθερή έδρα. Γι' αυτόν το λόγο, το ΕΛΙΑ Θεσσαλονίκης διέθεσε στο ΔΜΕ (στην έδρα του ΕΛΙΑ Θεσσαλονίκης, Θεοφίλου 13, Άνω Πόλη) χώρο έρευνας, μελέτης και συνάντησης των επιστημόνων που ασχολούνται με θέματα που αφορούν στο δίκτυο. Μελλοντικά, στον ίδιο χώρο θα στεγαστεί και το αρχειακό υλικό που θα συγκεντρωθεί μέσω των δράσεων του δικτύου.

   Από την ιστοσελίδα του Δικτύου
 5. Επίσημη ιστοσελίδα
  1. 303842982 (Corporate) ⟶ Diktyo gia tē Meletē tōn Emphyliōn Polemōn
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA