Νίκας, Χρήστος

 1. Πρόσωπο
 2. Έλληνας
 3. Πανεπιστημιακός
 4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 5. Άνδρας
 6. Ελληνική - Αγγλική
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
  1. Ο Χρήστος Νίκας είναι Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (βασικό πτυχίο), στο College of Europe (Diploma και Master) και στο Πανεπιστήμιο του York (διδακτορικό) με υποτροφίες ελληνικές και ξένες. Έχει εργαστεί ως Lecturer και Research Fellow στα Πανεπιστήμια του York, Leeds, Bradford και Hull, ως Ε.Μ.Υ. στην Α.Β.Σ.Θ. και ως επισκέπτης καθηγητής στο ΑΠΘ. Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στη Δήμο Νεάπολης και εμπειρογνώμων - ερευνητής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο εστιάζονται στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση και την Ελληνική Οικονομία.

   Biblionet
 7. Βιογραφικό σημείωμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  1. 337713 ⟶ Νίκας, Χρήστος
  1. 305051892 (Personal) ⟶ Nikas, Christos
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA