Καραγιαννακίδης, Νίκος Ε

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Ερευνητής - Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  5. Άνδρας
    1. Ο Νικόλαος Καραγιαννακίδης είναι υποψήφιος διδάκτωρ ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι εκπαιδευτικός αποσπασμένος στα Γενικά Αρχεία του Κράτους του Νομού Καβάλας.
  6. Προσωπική σελίδα στο academia.edu