Η Ελλάδα '36-'49 : από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο : τομές και συνέχειες - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο - Βιβλίο έντυπο
    1. Fleischer, Hagen (1944-)
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Καστανιώτη
  3. 2003