Δεκέμβρης 1944 : μύθοι και πραγματικότητες

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 02/1945
  1. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0111
 5. Original: . - Rules: RDA