Εθνικόν Αγροτικόν Κόμμα Χιτών

  1. Οργανισμός
  2. 01 Φεβρουαρίου 1948
  3. Πολιτικά κόμματα, Ελληνικά
  4. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
    1. Πρόκειται για πολιτικό κόμμα που διαδέχτηκε το 1948 το "Εθνικόν Κόμμα Χιτών" του Γεωργίου Γρίβα (Διγενή). Στις εκλογές του 1950 συγκέντρωσε ποσοστό 0,84%. Μετά την προσχώρηση του Γρίβα στο Λαϊκό Κόμμα στις εκλογές του 1951 το Εθνικό Αγροτικό Κόμμα Χιτών δε συμμετείχε ποτέ αυτόνομα σε βουλευτικές εκλογές.

      (Πηγή: J. Meynaud, Πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, "Μπαϋρον, Αθήνα, 1966 και Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2000)

  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
ΑΣΚΙ (http://62.103.28.111/neolaia/rec.asp?id=73838&nofoto=0)