Παπαπολυβίου, Πέτρος. Αρχειακά κατάλοιπα του "Εθνικού Αγροτικού Κόμματος Χιτών" Νομού Θεσσαλονίκης (1948-1954) : μια πρώτη παρουσίαση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαπολυβίου, Πέτρος (1960-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 02 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Ακροδεξιά Πολιτικά Κόμματα
  2. Κομματικές διαστάσεις
  1. Εθνικόν Αγροτικόν Κόμμα Χιτών
  1. W0050/08
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-) [Επιμελητής]. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940