Κοταρίδης , Νίκος Γ. Το εμφύλιο δράμα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κοταρίδης , Νίκος Γ. (1957-)
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. Οκτώβριος 1996
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. W0051
  1. Πρακτικά ημερίδας που οργάνωσε το περιοδικό "Δοκιμές" στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 1996.

 5. Original: . - Rules: RDA