Επιστημονικά έργα [Συνέδρια]

 1. Είδος
 2. Τυπολογίες έργων
 3. Ελληνικά
  1. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
  1. Επιστημονικά έργα [Άρθρα]
  1. Επιστημονικά έργα [Μονογραφίες]
  1. Στην τυπολογία έργων "Επιστημονικά έργα (συνέδρια)" έχουν ενταχθεί έργα που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ενός συνεδρίου, μιας συνάντησης ή μιας ημερίδας στην οποία οι εισηγήσεις – συμβολές ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια:

   (α) Έχουν συγγραφεί με βάση τη χρήση επιστημονικών μεθοδολογιών (π.χ. έρευνα σε αρχειακές πηγές, χρήση βιβλιογραφικών αναφορών και παραπομπών, παράθεση βιβλιογραφίας) και
   (β) οι δημιουργοί των έργων έχουν ακολουθήσει ακαδημαϊκή πορεία ή έχουν εργαστεί ως ερευνητές ή διαθέτουν διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με την ιστορία (πολιτικές επιστήμες, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, οικονομικές επιστήμες κλπ.).