"Το όπλο παρά πόδα" : οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη - Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), 2005.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 3. 2005
 4. xviii, 286 σελίδες 24 εκατοστά
 5. 978-960-8396-16-6 - 960-8396-16-6
 6. Περιέχει ευρετήριο
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.774 ΟΠΛ
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)09925/2005-1
 7. 938.774 ΟΠΛ
 8. W0053-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA