"Το όπλο παρά πόδα" : οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη - Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), 2005.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
  3. 2005