Κινηματογραφικά έργα

  1. Είδος
  2. Μορφές έργων
  3. Ελληνικά
    1. Ντοκιμαντέρ
    2. Ταινίες μυθοπλασίας
    1. Στη μορφή «Κινηματογραφικά έργα» εντάσσονται κινηματογραφικές παραγωγές που αναφέρονται στη δεκαετία του 1940 και ειδικότερα στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Τα «Κινηματογραφικά έργα» σε σχέση με την τυπολογία μπορεί να είναι «Ντοκιμαντέρ» ή «Ταινίες μυθοπλασίας».