Ταινίες μυθοπλασίας

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    1. Κινηματογραφικά έργα
    1. Στην τυπολογία έργων "Ταινίες μυθοπλασίας" έχουν ενταχθεί κινηματογραφικά έργα που μέσω μυθοπλασίας μεταφέρουν στην οθόνη τα γεγονότα της δεκαετίας του 1940 και ειδικότερα αυτά του ελληνικού εμφύλιου πολέμου.