Προσωπική μαρτυρία - Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος, 1970.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Πεπονής, Αναστάσιος (1924-2011)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Κέδρος
 3. 1970