Πεπονής, Αναστάσιος. Προσωπική μαρτυρία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πεπονής, Αναστάσιος (1924-2011)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1969
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Αθήνα
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0066
  1. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια αυτοβιογραφική κατάθεση του Αναστάσιου Πεπονή. Η αφήγηση ξεκινάει από την προσωπική του ανάμειξη σε νεανικές αντιστασιακές οργανώσεις (ΕΣΑΣ), συνεχίζει με την εμπλοκή του στον εμφύλιο μέσα από τις τάξεις του Εθνικού Στρατού και καταλήγει με την συμμετοχή του στην ΕΠΕΚ του Ν. Πλαστήρα. Το έργο αυτό πρωτοεκδόθηκε στα χρόνια της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών.

 5. Original: . - Rules: RDA