Προσωπική μαρτυρία - Αθήνα: Προσκήνιο, 2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Πεπονής, Αναστάσιος (1924-2011)
  1. Πετρίδης, Παύλος Β. (1947-2000)
  1. Αθήνα
  1. Προσκήνιο
 3. 2001