40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδος : πως εκερδίσαμε τους αγώνες μας, 1940-1949 - Αθήνα: Τυπογραφείον της "Ακροπόλεως", 1960.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Τσακαλώτος, Θρασύβουλος Ι. (1897-1989)
  1. Αθήνα
  1. Τυπογραφείον της "Ακροπόλεως"
 3. 1960