Καλλιανιώτης, Θανάσης. Οι αντικομουνιστές καπετάνιοι στη Δυτική Μακεδονία (1942-1949)

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Καλλιανιώτης, Θανάσης (1960-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2005
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακεδονία, Δυτική
  1. Αντιστασιακές οργανώσεις της Εθνικοφροσύνης
  2. Ένοπλες αντικομουνιστικές ομάδες
  1. W0054/04
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-) [Συγγραφέας]. Οι άλλοι καπετάνιοι : αντικομουνιστές ένοπλοι στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου