Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Εύθραυστες ισορροπίες : οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις 1944-1946

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 03/1946
  1. Γιουγκοσλαβία
  1. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  2. Ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
  1. Tito, Josip Broz (1892-1980)
  1. W0055/04
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-) [Επιμελητής]. Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949