Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Αποχαιρετισμός στα όπλα : η ρήξη Τίτο-Στάλιν και ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Σχέσεις μεταξύ κομμουνιστικών κομμάτων
  2. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Stalin, Joseph (1878-1953)
  2. Tito, Josip Broz (1892-1980)
  1. W0055/09
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-) [Επιμελητής]. Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949