Βόγλης, Πολυμέρης. Η τελική αναμέτρηση : άνοιξη - καλοκαίρι 1949

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Βόγλης, Πολυμέρης (1964-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0055/10
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-) [Επιμελητής]. Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949