Θεοδωράτου, Λιάνα. Ποίηση : "Στο όνειρο πάντα ο Εμφύλιος"

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Θεοδωράτου, Λιάνα
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Ποιητικές διαστάσεις του εμφυλίου πολέμου
  1. W0055/12
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-) [Επιμελητής]. Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949