Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας : οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βόγλης, Πολυμέρης (1964-)
  1. Καστανάρας, Γιάννης
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
 3. 2004
  1. Μέρος πρώτο
   ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
   1 Το φαινόμενο των πολιτικών κρατουμένων
   2 Κληρονομιές
   3 Ο εμφύλιος πόλεμος και η ανασυγκρότηση του κράτους
   4 Εμβλήματα του εμφυλίου πολέμου
   Μέρος δεύτερο
   Η ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
   5 Η ζωή σε συνθήκες περιορισμού
   6 Το πεδίο των στερήσεων
   7 Διερευνώντας τα όρια του άλλου
   8 "Όλα έχουν ένα τέλος"
   Μέρος τρίτο
   Η ΦΥΛΑΚΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
   9 Μετασχηματίζοντας τη φυλακή
   10 Μορφές αντίστασης
   11 Οι πολιτικές της αντίπαλης εξουσίας
   ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Μετά τη φυλακή
   Βιβλιογραφία - Ευρετήριο