Μαυρής, Γιάννης (1961-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1961
 3. Αθήνα
 4. Έλληνας
 5. Ελληνική υπηκοότητα
 6. Ερευνητής
 7. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 8. Άνδρας
  1. Public Issue
  1. Ο Γιάννης Μαυρής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες. Είναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο την εκλογική βάση των μεταπολιτευτικών πολιτικών κομμάτων. Από το 1990 ασχολείται συστηματικά με τη θεωρία των πολιτικών κομμάτων, τη μελέτη της εκλογικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα και στην Κύπρο, την εμπειρική ποσοτική πολιτική και κοινωνική έρευνα, την έρευνα Κοινής Γνώμης, καθώς και τη θεωρία και την πρακτική των πολιτικών Δημοσκοπήσεων. Από το 1993 έως σήμερα, έχει σχεδιάσει, επιβλέψει και αναλύσει επιστημονικά περισσότερες από 1800 εμπειρικές ποσοτικές έρευνες ειδικών πληθυσμών και κοινής γνώμης. Στη δεκαετία του '90, πραγματοποίησε στα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία & ΠΓΔΜ) σημαντικό αριθμό ερευνών πολιτικής κουλτούρας, εκλογικής συμπεριφοράς, καθώς και έρευνες πολιτικής ελίτ, κάποιες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά.

   Βιογραφικό από την ιστοσελίδα του Γ. Μαυρή
  1. n94084406 ⟶ Maurēs, Giannēs
  1. 0000 0000 3215 4726 ⟶ Maurēs, Giannēs
  1. 75548459 (Personal) ⟶ Maurēs, Giannēs
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA