Παιδιά του ελληνικού εμφυλίου : πρόσφυγες και πολιτική της μνήμης - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2015.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Danforth, Loring M (1949-)
  2. Van Boeschoten, Riki (1948-)
  1. Λαλιώτης, Μιχάλης
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
 4. 2015
  1. Περιεχόμενα:
   Πρόλογος για την ελληνική έκδοση
   Εισαγωγή
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ.
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
   ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ.
   Επίλογος
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο