Εμπειρία στην Ελλάδα (1943-1948) - Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1986.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Clive, Nigel David (1917-2001)
  1. Πιερρής, Ευάγγελος
  1. Deakin, Frederick William (1913-2005)
  1. Αθήνα
  1. Ελληνική Ευρωεκδοτική
 3. 1986
 4. 194 σελίδες φωτογραφίες ; 25 εκατοστά
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΙΣΤ-936-LE
  2. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.76 CLI
 5. DF849.5.C4616 1986
 6. 938.76 CLI
 7. W0076-02
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA