Εμπειρία στην Ελλάδα (1943-1948) - Αθήνα: Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1986.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Clive, Nigel David (1917-2001)
  1. Πιερρής, Ευάγγελος
  1. Deakin, Frederick William (1913-2005)
  1. Αθήνα
  1. Ελληνική Ευρωεκδοτική
 3. 1986