Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος πόλεμος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950 - Αθήνα: Παρασκήνιο, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. Σφήκας, Θανάσης Δ. (1963-)
  2. Μπάδα, Κωνσταντίνα
  1. Αθήνα
  1. Παρασκήνιο
 3. 2010