Σφήκας, Θανάσης Δ. (1963-)

  1. Πρόσωπο
  2. 15 Οκτωβρίου 1963
  3. Αθήνα
  4. Έλληνας
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
    1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)