Ενήλικες με άγνωστη εμπλοκή στον εμφύλιο

  1. Έννοια
  2. Βιωματική σχέση με εμφύλιο
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Βιωματική σχέση με εμφύλιο" εντάσσονται Έλληνες που βίωσαν τα γεγονότα του εμφυλίου αλλά δεν διαθέτουμε, στο ΑΣΕλΊς, στοιχεία που να τεκμηριώνουν την εμπλοκή τους στα γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949.

  4. Original: . - Rules: RDA