Βιωματική σχέση με εμφύλιο

  1. Έννοια
  2. Ταξινομίες προσώπων ΑΣΕλΊς
  3. Ελληνικά
    1. Η ταξινομία "Βιωματική σχέση με εμφύλιο" χρησιμοποιείται στο αποθετήριο ΑΣΕλΊς για να κατηγοριοποιήσει τα πρόσωπα που είχαν βιωματικές εμπειρίες από τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949 με βάση το είδος του βιώματος. Η κατηγοριοποίηση αφορά σε ενήλικες της εποχής του εμφυλίου με εμπλοκή ή χωρίς εμπλοκή στα γεγονότα, ενήλικες που δεν γνωρίζουμε αν είχαν εμπλοκή, παιδία ή έφηβους της εποχής και τέλος αλλοδαπούς που άμεσα ή έμμεσα είχαν εμπλοκή με τον εμφύλιο.

  4. Original: . - Rules: RDA