Μέλη ενόπλων παρακρατικών ομάδων

  1. Έννοια
  2. Ιδιότητες εμπλεκόμενων με Εθνικοφροσύνη
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Ιδιότητες σχετιζόμενων με Εθνικοφροσύνη" εντάσσονται πρόσωπα που σχετίστηκαν με τις Εθνικόφρονες δυνάμεις κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Τα πρόσωπα αυτά ήταν μέλη ένοπλων παρακρατικών ομάδων που υποστήριζαν τις Εθνικόφρονες δυνάμεις και έδρασαν από την εποχή της Συμφωνίας της Βάρκιζας (Φλεβάρης 1945) και μέχρι το τέλος του εμφυλίου.

  4. Original: . - Rules: RDA