Άγνωστη ανάμειξη στον εμφύλιο

  1. Έννοια
  2. Πολιτική υποστήριξη (περίοδος εμφυλίου)
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Ανάμειξη με εμφύλιο" εντάσσονται πρόσωπα, έλληνες και αλλοδαποί, ενήλικες ή ανήλικοι, που είχαν βιωματική σχέση με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1945-1949, για τα οποία όμως δεν διαθέτουμε πληροφορίες σχετικά με την ανάμειξή τους στα γεγονότα.

  4. Original: . - Rules: RDA