Έφεδροι αξιωματικοί και στρατιώτες Εθνικού Στρατού

  1. Έννοια
  2. Ιδιότητες εμπλεκόμενων με Εθνικοφροσύνη
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Ιδιότητες σχετιζόμενων με Εθνικοφροσύνη" εντάσσονται πρόσωπα που σχετίστηκαν με τις Εθνικόφρονες δυνάμεις κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Τα πρόσωπα αυτά την εποχή εκείνη υπηρέτησαν στον Εθνικό Στρατό ως έφεδροι αξιωματικοί ή ως στρατιώτες και συμμετείχαν στις ένοπλες συγκρούσεις του εμφυλίου.

  4. Original: . - Rules: RDA
  5. Καλλιδώνης, Πάνος Ι.