Αλλοδαποί με εμπλοκή στον εμφύλιο

  1. Έννοια
  2. Βιωματική σχέση με εμφύλιο
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Βιωματική σχέση με εμφύλιο" εντάσσονται αλλοδαποί που ενεπλάκησαν, άμεσα ή έμμεσα, στα γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949.

  4. Original: . - Rules: RDA