Φορείς με άγνωστη ανάμειξη ή υποστήριξη

  1. Έννοια
  2. Πολιτική υποστήριξη (περίοδος εμφυλίου)
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Ανάμειξη με εμφύλιο" εντάσσονται, ελληνικοί ή ξένοι φορείς για τους οποίους δεν γνωρίζουμε αν αναμείχθηκαν στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1945-1949 ή στην περίπτωση που αναμείχθηκαν ποια από τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις του εμφυλίου υποστήριξαν.

  4. Original: AltSol Company - Rules: RDA