Δημιουργοί κινηματογραφικών έργων

  1. Έννοια
  2. Συγγραφική ιδιότητα προσώπων
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Συγγραφική ιδιότητα προσώπων" εντάσσονται πρόσωπα που έχουν δημιουργήσει έργα που περιέχουν αποκλειστικά ή στο μεγαλύτερο μέρος τους φωτογραφικό υλικό, γελοιογραφίες, κόμικς, εικαστικά έργα (όπως ζωγραφικούς πίνακες και χαρακτικά), κινηματογραφικές ταινίες, ντοκυμανταίρ και οποιοδήποτε άλλο σχετικό υλικό που σχετίζεται με τα ιστορικά γεγονότα της δεκαετίας του 1940 και ειδικότερα με τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 1945-1949.

  4. Original: . - Rules: RDA