Παπαθανασίου, Ιωάννα. Ο ελληνικός εμφύλιος υπό το πρίσμα του Ψυχρού Πολέμου : ημερολόγιο

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπαθανασίου, Ιωάννα (1958-)
 2. Άρθρα [σε περιοδικά έργα]
 3. 17 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ψυχρός πόλεμος
  1. Ημερολόγια
  1. W0110/02
  1. Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Αντί, Τεύχος 694-695. σελίδες 9-36. 

 5. Original: . - Rules: RDA