Αντί [Περίοδος Β' - Τεύχος 694-695, 17 Σεπτεμβρίου 1999] - Αθήνα: Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009), 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Σφήκας, Θανάσης Δ. (1963-)
  2. Παπαθανασίου, Ιωάννα (1958-)
  3. Βερβενιώτη, Τασούλα (1948-)
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009)
  1. Αντί
  1. Αθήνα
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009)
 3. 17 Σεπτεμβρίου 1999