Ντοκιμαντέρ

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    1. Κινηματογραφικά έργα
    1. Στην τυπολογία έργου «Ντοκιμαντέρ» εντάσσονται κινηματογραφικές ταινίες που πραγματεύονται τα ιστορικά γεγονότα της δεκαετίας του 1940 και ειδικότερα στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο στη βάση πραγματικών περιστατικών και μέσω σχετικής τεκμηρίωσης των πληροφοριών που παρουσιάζουν.