Το ημερολόγιο του εμφύλιου διχασμού 1900-1974 : Ξένες επεμβάσεις, δικτατορίες, πόλεμοι και εμφύλιοι πόλεμοι - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2006.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μανθούλης, Ροβήρος (1929-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Καστανιώτη
 3. 2006
  1. Περιεχόμενα:
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ Του Στέλιου Κούλογλου
   Εισαγωγή
   Ημερομηνίες-σταθμοί εξήντα ετών Διχασμού
   ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
   Επίλογος
   Οι πρωταγωνιστές
   Παράρτημα Ι: Άρης Βελουχιώτης
   Παράρτημα ΙΙ: Πρακτικά των αγγλορωσικών συνομιλιών στη Μόσχα, 9-17 Οκτωβρίου 1944
   Επιλεγμένη βιβλιογραφία
   Πηγές εικονογραφικού υλικού