Το ημερολόγιο του εμφύλιου διχασμού 1900-1974 : Ξένες επεμβάσεις, δικτατορίες, πόλεμοι και εμφύλιοι πόλεμοι - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2006.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μανθούλης, Ροβήρος (1929-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Καστανιώτη
 3. 2006
 4. 380 σελίδες εικονογράφηση ; 21 εκατοστά
 5. 978-960-03-4306-9 - 960-03-4306-3
 6. Περιέχει βιβλιογραφία
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)07291/2006-1
  1. Περιεχόμενα:
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ Του Στέλιου Κούλογλου
   Εισαγωγή
   Ημερομηνίες-σταθμοί εξήντα ετών Διχασμού
   ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
   Επίλογος
   Οι πρωταγωνιστές
   Παράρτημα Ι: Άρης Βελουχιώτης
   Παράρτημα ΙΙ: Πρακτικά των αγγλορωσικών συνομιλιών στη Μόσχα, 9-17 Οκτωβρίου 1944
   Επιλεγμένη βιβλιογραφία
   Πηγές εικονογραφικού υλικού

 7. W0105-01
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA