3η συνδιάσκεψη του ΚΚΕ, 10-14/10/1950 : εισηγήσεις, λόγοι, αποφάσεις

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ροδάκης, Περικλής (1923-2013)
  2. Γραμμένος, Μπάμπης
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1988
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Κομματικά όργανα Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ)
  2. Κομματικές αποφάσεις ΚΚΕ
  1. Καραγιώργης, Κώστας (1905-1954)
  2. 3η συνδιάσκεψη ΚΚΕ (Οκτώβριος 1950)
  1. W0101
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχει ως ανάτυπο τα πρακτικά της 3ης Συνδιάσκεψης του ΚΚΕ από την έκδοση του 1951.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) [Συγγραφέας]. III συνδιάσκεψη του ΚΚΕ (10-14/10/1950) : Εισηγήσεις, λόγοι, αποφάσεις